Tiêu chuẩn an toàn của PPE

Chỉ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của PPE liên quan có thực sự làm cho thiết bị an toàn?

Khi một tổ chức mua thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, tổ chức đó không thu được gì hơn là tuân thủ các mức hiệu suất tối thiểu có thể chấp nhận được.

Khi nói đến PPE, chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn tuân thủ liên quan là không đủ. Sự an toàn của nhân viên trên mặt đất hay hoạt động trong bất kỳ môi trường nào là điều quan trọng hàng đầu.

Tất nhiên, trong khi các tiêu chuẩn an toàn đảm bảo rằng PPE cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn các thế hệ trước, nó không có nghĩa là toàn diện. Các tiêu chuẩn thường được xem xét để đáp ứng với các sự kiện.

Từ các vụ tai nạn, va chạm xe hơi và sự cố tràn hóa chất đều thông báo cho sự phát triển của các tiêu chuẩn mới. Do đó, PPE được thiết kế để giải quyết một loạt các rủi ro tiềm ẩn trong các môi trường đa dạng – một phương pháp tiếp cận nhằm đáp ứng hơn là phòng ngừa.

Do đó, một số thiết bị PPE, trong khi phù hợp với ứng dụng chung, hoàn toàn vô dụng trong các tình huống mới hoặc không lường trước được. Và, khi các tiêu chuẩn có nhiều cấp độ tuân thủ, từ cấp 1 đến cấp 6 – làm thế nào các tổ chức có thể đảm bảo họ có được PPE phù hợp nhất cho các ứng dụng riêng lẻ? Và họ thực sự yên tâm về điều gì khi đầu tư vào một sản phẩm chỉ tuân theo một tiêu chuẩn cụ thể?

Dấu CE trên PPE

Dấu CE trên một sản phẩm là tuyên bố của nhà sản xuất rằng sản phẩm tuân thủ các yêu cầu thiết yếu của luật bảo vệ liên quan. Nhưng trong khi các tiêu chuẩn có thể là các yêu cầu pháp lý, quy trình thử nghiệm đảm bảo PPE phù hợp với môi trường dự kiến của nó thường không nhất quán.

Các tổ chức thử nghiệm đôi khi có thể diễn giải các thông số của thử nghiệm theo cách khác nhau, dẫn đến các kết quả thử nghiệm có những thay đổi nhỏ. Ví dụ: các nhà thử nghiệm có thể sử dụng thử nghiệm ‘bò trườn’ để đánh giá độ bền của mặt nạ bảo vệ đầu gối, nhưng bề mặt họ sử dụng có thể khác nhau, từ sàn phòng thí nghiệm nhẵn đến thảm có độ mài mòn cao, cả hai đều mang lại kết quả rất khác nhau.

Với các thông số thử nghiệm đôi khi bị hiểu sai và thiết bị PPE vẫn được thông qua mặc dù không tuân thủ các thông số. Tiêu chuẩn an toàn của PPE không thể thay thế các đánh giá an toàn. Các tổ chức cần suy nghĩ xa hơn câu hỏi “nó có đáp ứng tiêu chuẩn không?” Để bảo vệ nhân viên của họ một cách tốt nhất.

Trong thời đại nâng cao nhận thức về rủi ro, việc phụ thuộc quá nhiều vào các tiêu chuẩn an toàn là thiển cận. Với các tiêu chuẩn được tạo ra để đáp ứng các sự kiện, các tổ chức cần nhận ra sự thật rằng chỉ PPE là không đủ.

Xem thêm các sản phẩm về thiết bị bảo vệ cá nhân tại đây!