Nón cứu hoả thoả mãn tiêu chuẩn SOLAS MED Compacta

  8.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ 8000000.0 VND

  8.000.000 ₫

  Tùy chọn không hỗ trợ

  Sự kết hợp này không tồn tại.

  Thêm vào giỏ hàng

  Tài liệu tham khảo:
  Brochure DNV MED Certificate

  Helmet conforming to both EN 443:2008 and SOLAS 96/98/EC with high standards of protection,
  comfort and possibility of customization.
  Certified helmet
  The PAB Compacta fire helmet is
  certified according to both the
  European standard for PPE of the
  head under hot environments III
  and the SOLAS 96/98/EC (M.E.D,
  Ships Wheel).
  The helmet is therefore certified for
  professional use both on land and
  international ships


  Cam kết 30 ngày hoàn tiền
  Miễn phí Giao hàng tại VN.
  Mua ngay, nhận trong 2 days