Những sai lầm trong việc phát hiện khí thải

Ngành công nghiệp nước thải có nhiều không gian hạn chế chứa các khí độc hại và dễ cháy, cũng như các khí trơ có thể di chuyển không khí xung quanh và tạo ra môi trường thiếu oxy

Từ giếng ướt và giếng khô đến bể phân hủy và bể lắng, hầu hết các khu vực này đều là không gian hạn chế. Để tiếp cận một cách an toàn cho người lao động, việc sử dụng máy dò khí cầm tay là điều cần thiết

Đã có rất nhiều ca tử vong trong không gian hạn chế, số lượng càng tăng do tai nạn hít phải hóa chất mặc dù các khuyến cáo về an toàn đã công bố

Dưới đây là năm sai lầm an toàn phổ biến:

Không xác định được các mối đe dọa về khí trước khi bắt đầu công việc

Luôn đánh giá môi trường khí quyển của một không gian hạn chế trước khi vào. Sử dụng máy dò đa khí để đánh giá khu vực về mức độ oxy; các khí dễ cháy, chẳng hạn như mêtan, ở giới hạn nổ thấp hơn của chúng; và các khí độc hại như hydrogen sulfide và carbon monoxide. Nếu người lao động tạm nghỉ việc, hãy nhớ lấy mẫu không khí một lần nữa trước khi làm việc lại.

Không liên tục theo dõi không khí trong quá trình làm việc

Khí quyển có thể thay đổi. Chỉ vì chất lượng không khí trong một không gian hạn chế được coi là an toàn trước khi vào không có nghĩa là nó sẽ giữ nguyên như vậy. Khi bạn xác định bầu không khí trong một không gian hạn chế là an toàn, hãy đảm bảo công nhân sử dụng máy dò khí di động như một phần của thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) phù hợp với an toàn của họ. Các thiết bị phát hiện sẽ cảnh báo công nhân về mức khí đốt tăng cao để họ biết để rời khỏi khu vực.

Chỉ tập trung vào các khí tuân thủ tiêu chuẩn

Các nhà quản lý an toàn có thể trang bị cho nhân viên không gian hạn chế các thiết bị phát hiện bốn khí di động để theo dõi các nguy cơ khí phổ biến nhất, bao gồm mức oxy, khí dễ cháy, hydro sunfua và carbon monoxide. Nhưng các thiết bị phát hiện tuân thủ tiêu chuẩn này không phải lúc nào cũng đủ cho ngành công nghiệp nước thải, có thể bao gồm các mối nguy hiểm khác như các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC), clo, ozon hoặc amoniac. Nếu một không gian hạn chế bao gồm một trong những loại khí này, hãy xem xét cung cấp cho nhân viên máy dò di động năm khí. Cảm biến thứ năm có thể được cấu hình theo nhu cầu của nhóm.

Tập trung ứng phó

Nhiều sự cố an toàn xảy ra do tập trung vào ứng phó thay vì chủ động giám sát các mối đe dọa. Do đó, bất cứ khi nào công nhân ở trong một không gian hạn chế, cần có một nhân viên bên ngoài sử dụng máy dò khí để tiếp tục theo dõi sự thay đổi nồng độ khí trong môi trường làm việc.

Nếu nhân viên nhận thấy mức độ không khí đang tăng nhanh, họ có thể liên lạc với công nhân và phối hợp sơ tán nếu cần.

Làm việc trong môi trường nóng mà không kiểm tra khí dễ cháy

Trong tòa nhà cô đặc bùn tại một nhà máy xử lý nước thải, một số công nhân đã bị thương trong một vụ nổ do sử dụng mỏ hàn xung quanh khí mêtan. Để giúp ngăn ngừa loại sự cố này, hãy sử dụng máy dò khí di động để theo dõi khí quyển có khả năng dễ cháy – trước và trong quá trình làm việc.