Metocean

Căn cứ nhu cầu toàn cầu về thu thập dữ liệu hải dương học, thân thiện với người dùng ở vùng nước sâu và điều kiện môi trường khắc nghiệt, DLV Corporation cung cấp thiết bị đo lường được thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong hoạt động khảo sát và nghiên cứu hải dương học metocean.

metocean survey

Chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật cho việc thiết kế và triển khai các chương trình metocean, bao gồm hệ thống neo và phao thu thập dữ liệu thời gian thực, đặc biệt là cho ngành dầu khí, cảng biển, các công ty tái tạo năng lượng…