Honeywell | Cẩm nang dò tìm khí gas

Honeywell | Cẩm nang dò tìm khí gas

Chúng ta đều biết rằng, làm việc trong môi trường có nguy cơ ảnh hưởng từ khí độc hại là cực kỳ nguy hiểm đến sự an toàn tính mạng của người lao động. Biết được điều này, Honeywell đã đầu tư rất nhiều vào các giải pháp dò tìm khí có thể giúp bạn phòng tránh tối đa những rủi ro từ khí gas.

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về khí gas và mối nguy hiểm của nó? 

Honeywell đã phát triển một danh sách các thông tin phổ biến nhất liên quan đến việc dò tìm khí gas trong cuốn sách Gas Book 1, đề cập đến loạt bài đầu tiên về an toàn khí đốt.

Tải về