Đồ bảo hộ có thể tái sử dụng hay dùng một lần?

Có sự khác biệt nào là tuyệt đối?

Thực tế, không có câu trả lời chắc chắn vì không có sự khác biệt tuyệt đối hoặc xác định rõ ràng.

Bất kỳ quần áo nào cũng có thể được sử dụng lại nếu nó không bị hư hỏng/nhiễm bẩn và ngược lại, không quần áo nào được sử dụng lại nếu nó bị hư hỏng/nhiễm bẩn.

Rõ ràng là một bộ đồ đã sờn hoặc bị hỏng không nên dùng lại. Một bộ quần áo bị hư sẽ không ngăn được hóa chất tiếp xúc với người mặc. Điều này rất đơn giản, chuyện gì sẽ xảy ra nếu bộ đồ còn nguyên vẹn nhưng bị nhiễm hóa chất độc hại do sử dụng trước đó?

Các mối nguy về hóa chất

Các mối nguy do một số hóa chất gây ra là rõ ràng, tạo phản ứng tức thì như kích ứng da hoặc bỏng, các chất khác không có tác dụng tức thì, có thể người lao động không biết rằng họ đã tiếp xúc với chúng. Tệ hơn nữa, những hóa chất này thường có thể dễ dàng hấp thụ qua da, dẫn đến hậu quả tàn phá sức khỏe vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm sau đó.

Liệu một bộ đồ có thể sử dụng lại hay không? Nếu vải của bộ đồ đã bị văng hóa chất, mặc dù hóa chất đó có thể chưa thấm qua chất liệu (không dễ dàng biết được có hay không) thì không thể biết được nó đã thấm hay chưa và thấm vào vải ở cấp độ như thế nào.

Khử nhiễm quần áo dính hóa chất?

Một số ý kiến cho rằng việc khử nhiễm bộ quần áo bị dính hóa chất, bằng cách sử dụng vòi hoa sen khử nhiễm có thể sử dụng lại. Tuy nhiên, việc khử nhiễm như vậy chủ yếu nhằm rửa sạch hóa chất trên bề mặt vật liệu. Trong một số trường hợp có các phương pháp trung hòa hóa chất chuyên biệt hấp thụ vào vật liệu, người dùng cần phải hoàn toàn chắc chắn về kết quả. Nhưng hầu như không thể nếu không thử nghiệm lại.

Tất cả các bộ quần áo đều được “sử dụng hạn chế” (tức là dùng một lần) nếu bị nhiễm bẩn. Trong khi tất cả các bộ quần áo đều “có thể tái sử dụng” nếu không bị nhiễm bẩn (và không bị hư hỏng). Các đặc tính cần thiết của bộ quần áo hóa học là vải hoàn toàn liên quan đến ứng dụng – bất kể có được coi là “dùng một lần” hoặc “tái sử dụng”.

Tất nhiên, với hầu hết các quyết định liên quan đến việc lựa chọn và sử dụng các bộ hóa chất, tất cả những điều này có thể phụ thuộc vào:

  • Việc đánh giá độc tính tương đối của hóa chất.
  • Tần suất thực hiện nhiệm vụ.
  • Nguy cơ và hậu quả của hóa chất.

Nếu hóa chất có mức độ nguy hiểm hoặc độc tính tương đối thấp, thì việc sử dụng lại có thể được chấp nhận. Điều quan trọng là người sử dụng phải đưa ra quyết định này sau khi người có trình độ chuyên môn đánh giá rủi ro phù hợp.

Các nhà sản xuất không thể và không nên khuyên tái sử dụng quần áo bị nhiễm độc vì họ không thể chắc chắn về tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến quyết định trong một ứng dụng cụ thể.

Xem thêm những điều cần biết khi sử dụng hóa chất tại đây!