Dịch vụ hiệu chuẩn

Handyman cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, kiểm tra và sửa chữa theo yêu cầu các thiết bị đo lường.

Dịch vụ hiệu chuẩn của Handyman đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và phù hợp với nhiều loại công cụ và thiết bị đo lường trong các lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, hàng hải.

Dịch vụ hiệu chuẩn

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và sửa chữa định kỳ hàng năm cho các loại thiết bị sau:

 • Máy dò khí, bao gồm máy dò khí cầm tay và cố định
 • Hệ thống báo động
 • Hệ thống đo nhiệt độ két hàng
 • Hệ thống báo động áp suất két hàng
 • Đồng hồ đo áp suất
 • Nhiệt kế – Đồng hồ đo nhiệt độ
 • Hiệu chuẩn la bàn
 • Máy đo nồng độ cồn – Máy phân tích hơi thở
 • Máy phát hiện khí lạnh HVAC
 • Máy đo tĩnh điện
 • Máy đo điện trở cách điện
 • Máy phân tích huỳnh quang tia X,
 • Máy đo gió cầm tay
 • Máy đo cường độ tia UV
 • Máy đo pH
 • Máy đo nồng độ muối
 • Máy đo điện trở tiếp đất
 • Máy đo ampe kìm
 • Máy camera nhiệt FLIR
 • Máy đo cường độ sáng
 • Máy đo cường độ âm thanh
 • Máy đo lực kéo
 • Máy đo độ dày
 • Máy đo độ ẩm
 • Máy đo độ ẩm kèm đo nhiệt độ
 • Máy test tính năng cáp điện
 • Máy đo bụi
 • Thiết bị kiểm tra nối đất
 • Máy đo nồng độ khí thải Anton Sprint Flue
 • Máy đo nồng độ khí thải cầm tay
 • Thiết bị khác