Văn phòng công ty

20/10/2016 Anne Nguyen

Loại công trình: Nhà ở dân dụng. Tình trạng dự án: Bắt đầu triển khai. Tổng diện tích dự án: 200 m2.  Nhà khung thép bắt đầu triển khai chế tạo kết cấu khung thép tiền chế, sàn cho văn phòng làm việc công ty. – Công trình sử dụng hệ kết cấu thép tiền […]

Xem thêm