Cho thuê thiết bị

Dự án của bạn đòi hỏi hiệu quả, độ chính xác, và bộ công cụ và thiết bị chuyên môn. DLV Corporation cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị dành cho các lĩnh vực hàng hải, công nghiệp và nhiều lĩnh vực khác.

Thiết bị cho thuê của chúng tôi có sẵn là máy dò khí, máy phát hiện rò rỉ gas, EPIRB, LSA, FFE…

Nếu bạn cần bất kỳ yêu cầu, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay lập tức hoặc đặt dịch vụ cho thuê thiết bị hàng hải, cho thuê thiết bị công nghiệp,…..